Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

GREECE - FIRST TOPIC: VIDEO ABOUT ANCIENT GREECE

See what we found from youtube about ancient Greece & democracy in Ancient Athens:

Δείτε δύο βίντεο που βρήκαμε στο youtube για την Αρχαία Ελλάδα & τη δημοκρατία στην Αρχαία Αθήνα: