Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

GREECE: MEET OUR COUNTRY!

Ελλάδα, μία ευλογημένη χώρα!

Greece: a blessed country!