Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

GREECE - SECOND TOPIC: Η ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - KERKINI LAKE (VIDEO from youtube)We visited the Kerkini Lake, 80 km from our town, Nigrita. We felt great, we worked as a team, we were all together! Life is beautiful! Our school years will never come back!

Επισκεφθήκαμε τη λίμνη Κερκίνη, που βρίσκεται στα βόρεια του νομού μας. Νιώσαμε υπέροχα, εργαστήκαμε ομαδοσυνεργατικά, είμασταν όλοι μαζί! Η ζωή είναι τόσο όμορφη! 'Αλλωστε τα σχολικά χρόνια δεν θα ξαναγυρίσουν! Ας τα ζήσουμε!