Κυριακή, 21 Ιουνίου 2009

Hello from Nigrita/Serres/Greece!

English:
Our dear students,
welcome to our project!
I am sure that we will be friends, and we will find a lot of common things among each other!
Warm regards from Greece,
Tsakiridou Domna
teacher of ancient and modern Greek and Latin language
EPAL NIGRITAS, Serres/Greece

Ελληνικά:
Σας καλωσορίζουμε στην etwinning συνεργασία μας! Ελπίζουμε να βρούμε πολλά κοινά μεταξύ μας!
Θερμά χαιρετίσματα από την Ελλάδα,
Τσακιρίδου Δόμνα
φιλόλογος ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ