Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

ITALY 2009-2010: ACROSTIC POEMS

ITALY:
We have expressed our feelings through poetry.
(Congratulations to the Italian team!)

Abbiamo espresso i nostri sentimenti componendo poesie.

Η ιταλική ομάδα, τη νέα σχολική χρονιά 2009-2010, δημιούργησε ποιήματα με τη μορφή ακροστοιχίδας. Συγχαρητήρια στους Ιταλούς μαθητές!